Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

31625657

Akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7407

Oprávnená osoba

AK Hmira, s.r.o.

50075624

Obežná 8563/4, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020