Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7319

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2020 31.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 12.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.08.2017

25.09.2020

26.09.2020