Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CEMOS, s. r. o.

35744022

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7319

Oprávnená osoba

JUDr. Vlasta Klimentova

17325510

Sliezska 9, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2020

31.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020