Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7166

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.03.2021 01.03.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2020 13.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.08.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.07.2017

24.09.2021

25.09.2021