Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Star Design, s.r.o.

47631805

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štvrť SNP 997/13, 92401 Galanta, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7166

Oprávnená osoba

Mgr. Ianko Troiak

45022429

Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2021

01.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021