Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7042

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2021 01.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.08.2020 20.08.2020 iný dôvod
19.01.2020 19.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.11.2018 14.11.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2020
15.12.2017
07.08.2017

11.05.2021

11.05.2021