Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

E U R O S spol. s r.o.

31567703

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bytčická 89, 01009 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7042

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2021

01.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021