Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7031

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.09.2020
Od 31.07.2020
Od 31.07.2020
Od 31.07.2020
Od 05.04.2019
Od 05.04.2019
Od 20.07.2018
Od 20.07.2018
Od 20.07.2018
20.07.2018 - 25.09.2020
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
20.07.2017 - 14.09.2020
20.07.2017 - 30.07.2020
20.07.2017 - 19.07.2018
20.07.2017 - 19.07.2018
20.07.2017 - 19.07.2018
20.07.2017 - 19.07.2018
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.08.2020 23.07.2020 iný dôvod
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.10.2019 08.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2018 26.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2020
14.09.2020
30.07.2020
04.04.2019
19.07.2018
19.07.2017

25.09.2020

26.09.2020