Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Metrostav a.s.

00014915

Akciová spoločnosť

Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, Česká republika

01.02.2017

Nie je

7031

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.07.2021

21.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021