Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6966

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
23.12.2017 - 23.05.2019
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
05.07.2017 - 22.12.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.05.2019
22.12.2017
04.07.2017

15.07.2020

15.07.2020