Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Progres CAD Engineering, s.r.o.

31672655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6966

Oprávnená osoba

AUDANA AUDIT, s.r.o.

31692249

Pustá dolina 0/18, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.08.2021

30.07.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021