Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Progres CAD Engineering, s.r.o.

31672655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6966

Oprávnená osoba

AUDANA AUDIT, s.r.o.

31692249

Svätoplukova 12, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2017

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

16.11.2018

18.11.2018