Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Progres CAD Engineering, s.r.o.

31672655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6966

Oprávnená osoba

AUDANA AUDIT, s.r.o.

31692249

Pustá dolina 0/18, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.07.2022

21.07.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022