Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Progres CAD Engineering, s.r.o.

31672655

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6966

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.

36868434

Konštantínova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2023

02.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023