Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6853

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.01.2022
Od 17.01.2020
Od 17.01.2020
17.01.2020 - 13.01.2022
07.07.2017 - 16.01.2020
07.07.2017 - 16.01.2020
07.07.2017 - 16.01.2020
01.02.2017 - 06.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
17.01.2020 - 13.01.2022 Ing. Marián Zolcer

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
11.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.08.2020 13.08.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.11.2018 21.11.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.01.2022
16.01.2020
27.03.2018
06.07.2017

18.08.2022

19.08.2022