Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Synergon a.s.

46928073

Akciová spoločnosť

Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6853

Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o.

50805045

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022