Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6797

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.04.2017
01.02.2017 - 24.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2018 09.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.04.2017

24.11.2020

25.11.2020