Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tradestone Slovakia s.r.o.

48151904

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Leoša Janáčka 10, 91701 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

26.07.2021

dobrovoľný výmaz

6797

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021