Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6697

01.02.2017

25.02.2020

ex offo výmaz

V konaní 5PExre/2/2018 bolo dňa 10.02.2020 vydané uznesenie č.k. 5PExre/2/2018 - 510, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora LeikTec, a. s. (predtým ANEXT, a. s.), so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 536 445. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2020.


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
22.02.2019 - 25.02.2020
28.07.2018 - 21.02.2019
22.12.2017 - 25.02.2020
22.12.2017 - 25.02.2020
22.12.2017 - 25.02.2020
27.07.2017 - 25.02.2020
27.07.2017 - 25.02.2020
27.07.2017 - 21.12.2017
27.07.2017 - 21.12.2017
01.02.2017 - 26.07.2017
01.02.2017 - 26.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
28.02.2018 10.02.2020 11.02.2020 5PExre/2/2018

História dokumentov

Dátum
21.02.2019
03.10.2018
27.07.2018
21.12.2017
26.07.2017

24.02.2024

25.02.2024