Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LeikTec a. s.

44536445

Akciová spoločnosť

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

25.02.2020

ex offo výmaz

V konaní 5PExre/2/2018 bolo dňa 10.02.2020 vydané uznesenie č.k. 5PExre/2/2018 - 510, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora LeikTec, a. s. (predtým ANEXT, a. s.), so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 536 445. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2020.

6697

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2019

22.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024