Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6483

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
21.07.2017 - 06.02.2020
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
04.07.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
12.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.02.2020
20.07.2017
03.07.2017

15.07.2020

15.07.2020