Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

31559123

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6483

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2021

30.11.2021