Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6453

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.07.2021 01.07.2021 iný dôvod
19.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
22.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.07.2018
11.07.2017

30.11.2021

30.11.2021