Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INTEC PHARMA s.r.o.

00683264

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6453

Oprávnená osoba

Stentors advokátska kancelária s.r.o.

51757184

Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021