Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6170

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.06.2020
Od 30.06.2020
Od 30.06.2020
04.01.2019 - 05.02.2020
21.11.2018 - 29.06.2020
21.11.2018 - 29.06.2020
Od 07.08.2018
07.08.2018 - 29.06.2020
07.08.2018 - 29.06.2020
07.08.2018 - 29.06.2020
Od 31.05.2017
31.05.2017 - 05.02.2020
31.05.2017 - 03.01.2019
31.05.2017 - 20.11.2018
31.05.2017 - 20.11.2018
31.05.2017 - 06.08.2018
31.05.2017 - 06.08.2018
31.05.2017 - 06.08.2018
31.05.2017 - 06.08.2018
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 31.05.2017 Ing. Eva Šimková
Od 07.08.2018 Norbert Polievka
Od 30.06.2020 Ing. Elena Hegerová PhD.
Od 30.06.2020 Ing. Martin Ľupták PhD.
Od 30.06.2020 Ing. Boris Katuščák
07.08.2018 - 29.06.2020 Mgr. Peter Helexa
07.08.2018 - 29.06.2020 Jozef Kiss
07.08.2018 - 29.06.2020 René Kubiš
21.11.2018 - 29.06.2020 Ing. Andrej Mikuš
21.11.2018 - 29.06.2020 JUDr. Mária Čiripová
31.05.2017 - 20.11.2018 JUDr. Milan Kračún
31.05.2017 - 20.11.2018 Miloslav Mészáros
31.05.2017 - 06.08.2018 Ing. Róbert Gálik MBA
31.05.2017 - 06.08.2018 JUDr. František Michvocík
31.05.2017 - 06.08.2018 Ing. Peter Kapusta
31.05.2017 - 06.08.2018 Ing. Ivana Piňosová

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.12.2018 12.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.06.2020
05.02.2020
03.01.2019
20.11.2018
06.08.2018
30.05.2017

25.09.2020

26.09.2020