Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská pošta, a.s.

36631124

Akciová spoločnosť

Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6170

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Škrabák

42186421

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Eva Šimková
Norbert Polievka
Ing. Elena Hegerová PhD.
Ing. Martin Ľupták PhD.
Ing. Boris Katuščák

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.08.2019

30.06.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020