Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6027

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.10.2020
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
13.02.2020 - 15.10.2020
Od 10.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
13.02.2020 - 15.10.2020 Marek Dubravík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.05.2019 06.05.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.10.2020
12.02.2020
12.03.2018
09.08.2017

19.01.2021

19.01.2021