Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s.r.o.

35883006

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Špitálska 10, 81108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6027

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.05.2019

06.05.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021