Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5917

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.07.2019
02.08.2017

19.01.2021

19.01.2021