Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OMS, a.s.

34132333

Akciová spoločnosť

419, 90602 Dojč, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5917

Oprávnená osoba

Mgr. Antónia Džupinová

42134552

Konventná 9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021