Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5796

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.04.2017
01.02.2017 - 26.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2024 01.07.2024 iný dôvod
03.01.2024 03.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2023 01.07.2023 iný dôvod
18.01.2023 31.12.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2022 01.07.2022 iný dôvod
17.01.2022 17.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2021 01.07.2021 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
27.01.2021 27.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.12.2020 09.12.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.07.2019 12.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.07.2018 10.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
28.10.2017 27.10.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy
28.10.2017 27.10.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
25.05.2018 17.01.2022 05.02.2022 5PExre/12/2018

História dokumentov

Dátum
17.01.2023
12.05.2020
06.11.2017
26.04.2017

19.07.2024

20.07.2024