Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TSS GRADE, a.s.

35802723

Akciová spoločnosť

Dunajská 48, 81108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5796

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec, advokát s.r.o.

55134114

Miletičova 21, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2023

31.12.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023