Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TSS GRADE, a.s.

35802723

Akciová spoločnosť

Dunajská 48, 81108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5796

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.12.2020

09.12.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
25.05.2018 5PExre/12/2018

25.01.2021

25.01.2021