Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5745

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.04.2017
01.02.2017 - 13.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.03.2019 22.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.04.2017

19.01.2021

19.01.2021