Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.

36415685

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5745

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021