Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5590

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2020
Od 21.03.2019
20.06.2017 - 20.07.2020
20.06.2017 - 20.03.2019
01.02.2017 - 19.06.2017
01.02.2017 - 19.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2020
18.02.2020
20.03.2019
13.12.2017
19.06.2017

25.09.2020

26.09.2020