Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BIOTECH s.r.o.

35768444

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kresánkova 3597/12, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5590

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.

36860891

Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2019

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020