Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5548

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
03.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.07.2017

23.09.2020

24.09.2020