Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

31681051

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krátka 574, 049 51 Brzotín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5548

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

01.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020