Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5532

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.01.2020
Od 18.01.2020
Od 19.05.2017
Od 19.05.2017
Od 19.05.2017
Od 19.05.2017
Od 19.05.2017
19.05.2017 - 17.01.2020
01.02.2017 - 18.05.2017
01.02.2017 - 18.05.2017
01.02.2017 - 18.05.2017
01.02.2017 - 18.05.2017
01.02.2017 - 18.05.2017
01.02.2017 - 18.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.01.2020
18.05.2017

23.09.2020

24.09.2020