Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KOBIT - SK, s.r.o.

31641440

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5532

Oprávnená osoba

JUDr. Marián Zboja, notár

00620238

Radlinského 1714/38, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020