Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5126

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.06.2017
Od 30.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.07.2020 29.07.2020 iný dôvod
18.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.03.2019 15.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.08.2018 24.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
13.02.2018 07.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.06.2017

25.09.2020

26.09.2020