Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

T a M trans spedition, s.r.o.

34140425

Spoločnosť s ručením obmedzeným

545, 93552 Šarovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5126

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Hargaš

42258413

Košická 56, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022