Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5085

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2018
Od 14.07.2018
Od 14.07.2018
Od 14.07.2018
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
27.06.2017 - 26.09.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.03.2020
13.05.2019
13.07.2018
26.09.2017
26.06.2017

25.09.2020

26.09.2020