Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SWAN, a.s.

47258314

Akciová spoločnosť

Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5085

Oprávnená osoba

PATENT IURIST s. r. o.

36724467

Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021