Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

502

01.02.2017

29.01.2019

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
22.07.2017 - 29.01.2019
01.02.2017 - 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.02.2018 08.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2017

14.06.2024

15.06.2024