Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EMERGE s.r.o.

35883740

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Urbánkova 19, 81104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

29.01.2019

dobrovoľný výmaz

502

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2019

10.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024