Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4987

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.02.2020
Od 18.10.2018
18.10.2018 - 11.02.2020
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017
01.07.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 30.06.2017
01.02.2017 - 30.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
19.09.2019 19.09.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
22.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.10.2018 24.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2020
17.10.2018
15.03.2018
11.12.2017
08.08.2017
30.06.2017

09.03.2021

09.03.2021