Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŽOS Vrútky a.s.

31615619

Akciová spoločnosť

Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4987

Oprávnená osoba

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

36611301

Poštová 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020