Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4637

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.05.2017
01.02.2017 - 22.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.01.2023 17.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
10.02.2022 09.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2021 31.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2020 25.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.05.2017

25.09.2023

26.09.2023