Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FIXGEN s. r. o.

45644985

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kavečianska cesta 1/A, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4637

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Pavlov

35538155

Mlynárska 15, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2024

30.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024