Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4374

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.07.2019
Od 23.07.2019
08.06.2019 - 22.07.2019
13.06.2017 - 22.07.2019
13.06.2017 - 07.06.2019
01.02.2017 - 12.06.2017
01.02.2017 - 12.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 08.07.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.06.2019 26.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.06.2018 27.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.12.2017 05.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.07.2020
22.07.2019
07.06.2019
12.06.2017

25.09.2020

26.09.2020