Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DITEC, a.s.

31385401

Akciová spoločnosť

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4374

Oprávnená osoba

MENKE LEGAL s. r. o.

47258799

Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2020

08.07.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020