Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4365

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
22.08.2018 - 29.07.2020
17.08.2017 - 29.07.2020
Od 08.08.2017
08.08.2017 - 29.07.2020
08.08.2017 - 29.07.2020
08.08.2017 - 29.07.2020
08.08.2017 - 29.07.2020
08.08.2017 - 29.07.2020
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.08.2020 30.07.2020 iný dôvod
06.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.07.2020
21.08.2018
16.08.2017
07.08.2017

23.09.2020

24.09.2020